Ausema Tree

Narrative

http://home.planet.nl/~bresters/ausema.htm

References

 1. Cornellis, Reintje
 2. Derks, Geertruid
 3. Derks, Jacob
 4. Doewes, Geertruid
 5. Doewes, Hilje
 6. Doornbos, Aagtje Luerts
 7. Doornbos, Eltje Reintjes
 8. Doornbos, Hyktje Luurts
 9. Doornbos, Luurt Klaas
 10. Doornbos, Reintje Ariens
 11. Heepkes, Griete
 12. Huizinga, Eltje Derks
 13. Jacobs, Geertruid
 14. Jacobs, Martje
 15. Jacobs, Sieuwerts
 16. Jansen, Cornelis
 17. Leue, Cornelis
 18. Leues, Trijntje
 19. Lippes, Siert
 20. Luurts, Hijktje
 21. Melles, Enne
 22. Michiels, Pieters
 23. Oemkens, Geele
 24. Pieters, Tamme
 25. Reintjes, Aarjen
 26. Ritzes, Katrina
 27. Siert, Derk
 28. Sierts, Lippe
 29. Sierts, Lippe
 30. Sierts, Oemke
 31. Sieuwerts, Jacob
 32. Siewert, Doewe
 33. Sjoerds, Klaas
 34. Tammes, Derk
 35. Thomas, Sieuwert
 36. Unk, Anna
 37. Unk, Anna
 38. Wiersum, Folks Sieuwerts
 39. Wiersum, Foske Sieuwerts